Condicions generals

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents condicions generals de contractació i utilització d’aquesta web site (d'ara endavant, les Condicions Generals), tenen per objecte regular la informació subministrada en el lloc web www.tonipons.com i les transaccions comercials que es desenvolupin entre ANTONI PONS S.A. i els seus usuaris i clients.
Tant la navegació per part d'un usuari a la botiga online de www.tonipons.com, com l'adquisició de qualsevol dels productes per part d'un client suposen l'acceptació de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. ANTONI PONS S.A. es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web de manera que puguin ser conegudes per endavant pels usuaris i clients.
Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions Generals o la Política de Privadesa pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte o email.

2. Informació subministrada en el lloc web

ANTONI PONS S.A. es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) presentada a www.tonipons.com en qualsevol moment. Fem tots els esforços perquè la informació continguda en el lloc web sigui veraç i no inclogui errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, procedirem immediatament a la seva correcció.
D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé a desistir de la seva compra sense cap cost per la seva banda.
Si no aconseguim posar-nos en contacte amb tu, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.
ANTONI PONS S.A. no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web. A causa de la naturalesa oberta d'aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament ho contrari en la mateixa.

3. Responsabilitat d'ANTONI PONS S.A.

Els usuaris i clients assumeixen tota la responsabilitat derivada de l'ús de nostre web. En aquest sentit, accepten que ANTONI PONS S.A. no serà responsable, directa o indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització de lloc web i, especialment, de la suplantació de la identitat efectuada per un tercer o qualsevol utilització fraudulenta de la seva targeta. Tu ets l'únic responsable de custodiar diligentment les dades de les teves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o sostracció de la teva targeta de crèdit, tu ets responsable de comunicar-ho a l'oficina de la xarxa emissora de la targeta més propera immediatament per telèfon o per qualsevol un altre mitjà.
Els usuaris i clients s'obliguen a indemnitzar a ANTONI PONS S.A.  de qualssevol danys i perjudicis que pogués causar-li directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment per la seva banda de les presents Condicions Generals, la infracció de la normativa aplicable i/o la vulneració dels drets de ANTONI PONS S.A.
ANTONI PONS S.A. no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de lloc web. En particular ANTONI PONS S.A. no garanteix sota cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
La responsabilitat de ANTONI PONS S.A. en relació amb qualsevol producte adquirit en el lloc web www.tonipons.com quedarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

4. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ANTONI PONS S.A., els seus proveïdors, la resta d'usuaris i clients o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares i als adults que no comptin amb la capacitat d'obrar per obligar-se contractualment; ANTONI PONS S.A. no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat o la capacitat d'obrar dels mateixos.
Els usuaris i clients de www.tonipons.com s'obliguen a:
a) Utilitzar el lloc web per realitzar consultes o comandes lícites. Queden prohibits totes les comandes falses, fraudulents o amb ànim defraudatori.
b) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre de client o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats. En particular, resulta necessari que ens facilitis una adreça de correu electrònic i una adreça postal per a la realització dels enviaments i, si escau, altres dades de contacte que podrem utilitzar per posar-nos en contacte amb tu si és necessari.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web cap programa, dades, virus, codi, robot o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ANTONI PONS S.A., de qualsevol altre usuari o client o, en general, de qualsevol tercer.
d) Conservar amb la diligència deguda el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per ANTONI PONS S.A. El client serà responsable en tot moment de la custòdia de les seves claus d'accés que són personals i intransferibles, assumint en conseqüència qualssevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de les mateixes. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels continguts de lloc web realitzat sota la contrasenya d'un client es reputaran realitzades per aquest client, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús amb completa indemnitat per ANTONI PONS S.A. En cas que es produeixi alguna circumstància que suposi un risc d'accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, el client haurà de comunicar-nos-ho immediatament a fi que procedim immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.
e) No incloure o difondre en el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.
f) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació inclosa en el lloc web per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
L'usuari i el client accepten que la inobservança de qualsevol de les Condicions Generals constituirà un incompliment de les mateixes reservant-se ANTONI PONS S.A., el dret de denegar o retirar a l'usuari o al client que hagin incomplit les Condicions Generals, sense previ avís, l'accés a lloc web i el dret de ANTONI PONS S.A. d'exercir les accions que li corresponguin en dret.

5. Realització de la comanda. Ofertes i Preus.

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.tonipons.com, i registrar-se com a client, emplenant el formulari electrònic que a cada moment aparegui en la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, hauràs d'afegir el producte que desitges adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i validant el mateix.
Els preus i ofertes presentats en el lloc web són vàlids única i exclusivament per a comandes online realitzades a www.tonipons.com, i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en les botigues presencials de TONI PONS, així com la d'altres proveïdors dels seus productes.
Tots els preus que s'indiquen en www.tonipons.com inclouen l'IVA. Aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part, tal com es contempla més endavant. El client accepta el pagament de les despeses d'enviament, despeses aranzelàries i de gestió duanera si les hi hagués.
La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions Generals com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades per ANTONI PONS S.A. constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre ANTONI PONS S.A. i els seus clients. ANTONI PONS S.A. arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.
Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, normalment abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, ANTONI PONS S.A. remetrà al client un e-mail comprovant de la compra.

6. Disponibilitat dels productes

La selecció de productes oferts a www.tonipons.com és vàlida mentre que els productes estiguin visibles en el lloc web, amb els límits d'estoc disponibles. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. Si es produeixen dificultats quant al seu subministrament o estoc, podem oferir-te productes substitutius d'igual o diferent preu, però si no desitges el canvi, et reemborsarem qualsevol quantitat que poguessis haver abonat.
Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment.

7. Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament no estan compreses en els preus subministrats en el lloc web i són mostrats abans de finalitzar una compra en funció de l'adreça d'enviament de cada comanda. Les despeses d'enviament pertinents seran a càrrec del client. El client accepta el pagament de les despeses d'enviament, despeses aranzelàries i de gestió duanera si les hi hagués.

8. Pagament

Els pagaments a www.tonipons.com es realitzen mitjançant targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Masterdard, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues) a través de la ADYEN.
El client ha d'informar ANTONI PONS S.A. de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant correu electrònic a info@shop.tonipons.com facilitant un telèfon de contacte, perquè es puguin dur a terme les gestions i comprovacions pertinents.
ANTONI PONS S.A. es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu a la targeta original.
PAYPAL:
Els pagaments a través de PayPal són segurs: PayPal guarda amb seguretat la teva informació financera i la protegeix amb sistemes de seguretat i prevenció de frau líders en el mercat. És més, les teves dades no seran compartides amb el venedor. PayPal és ràpid i senzill: No hauràs d’introduir els detalls de la teva targeta o compte bancari per a pagar. Només necessitaràs la teva direcció de correu electrònic i una contrasenya. Paypal és flexible: Tu tries com pagar: targeta de crèdit, targeta de dèbit o compte bancari. També pots utilitzar PayPal sense necessitat de tenir una conta amb ells. Només hauràs d’escollir PayPal com a mètode de pagament i seguir les indicacions de PayPal per a pagar amb targeta de crèdit, això et pot resultar útil en cas de que el nostre sistema no accepti el tipus de targeta que vols utilitzar.

9. Maneres i terminis d'enviament

Els productes s'envien a l'adreça d'enviament que ens hagis indicat en la comanda. No es fan enviaments a Apartats Postals, per això és necessari que ens detallis l'adreça exacta de lliurament. El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació ANTONI PONS S.A. no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.
El termini màxim fixat per als lliuraments de comanda establerta per llei és de trenta (30) dies. No obstant això, el termini habitual de lliurament de ANTONI PONS S.A. és de 3-10 dies laborables, des de la data de la comanda. En cas que hi hagués algun problema per la nostra banda que impedís enviar el paquet en aquest termini, ens posaríem en contacte amb tu per informar-te.

10. Canvis i devolucions

Garantia legal de conformitat
Recordatori de l'existència d'una garantia legal de conformitat per als béns, de conformitat amb l'art. 97.1.m, en relació amb els art. 115 i següents del RDLEG 1/2007.

10.1. Canvis

El termini de devolucions s'amplia fins al 10/01/2021 pels regals de Nadal. Si un cop rebuda la compra efectuada a www.tonipons.com no quedes satisfet, podràs comunicar-nos en un termini de 15 dies, des de la recepció de la comanda, que desitges fer un canvi, i llavors disposes d'un màxim de 14 dies naturals, a partir de la data en què comuniquis la decisió de desestiment, per fer-nos arribar el producte. Per a realitzar un canvi hauràs de fer una devolució de la teva comanda i una nova compra del producte que vols rebre.
Per procedir a la devolució, consulta l’apartat 10.2 de les nostres condicions generals.

10.2 Devolucions

Trobaràs el nostre formulari de devolució amb les indicacions per a fer la teva devolució a la secció FAQ de la nostra Shop.
Si no quedes satisfet, pots efectuar la devolució de les teves compres realitzades a www.tonipons.com en la nostra pròpia botiga online. En canvi, els productes adquirits en un botiga presencial no poden ser retornats a la botiga online.
Per procedir a la devolució cal tenir en compte les següents consideracions:
D'una banda que es cobrarà l'embolcall original en el supòsit que es retornés el producte sense aquell, i de l'altra, que el consumidor es fa responsable del deteriorament o desgast del bé resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.
Si us plau, envia l'article a més de les instruccions i documentació de la devolució per a poder identificar-lo. Seràs responsable del cost de retornar-nos els productes. Tingues en compte que si decideixes retornar-nos els articles a ports deguts no acceptarem el paquet.
Si desitges desistir de la teva compra abans que la comanda hagi sortit de les nostrs instal·lacions, ATONI PONS S.A. et retornarà l'import de la compra i les despeses d'enviament, mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada en la compra.
En el cas que en el moment de lliurament d'una comanda un client detectés algun problema (embalatge trencat, falta d'algun dels productes, tares o productes deteriorats o incorrectes) ha de posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del nostre Formulari de Contacte o email indicant-nos el dany o defecte que té el més aviat possible. T'informem que tot el producte enviat es revisa acuradament per evitar aquestes situacions.
El consumidor i usuari haurà d'informar al venedor de la falta de conformitat en el plaç de dos mesos des que ha tingut coneixement d'ella. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i et comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si es procedeix a la devolució dels diners o la substitució del mateix.
La devolució o substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible. Se t'enviarà un producte nou lliure de defectes sense cap càrrec extra. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. ANTONI PONS S.A. es farà responsable dels ports corresponents al nou enviament.
Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o email.

11. Reemborsament dels imports pagats

El reemborsament s'efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra. ANTONI PONS S.A.  no retornarà l'import o realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge del producte i dels accessoris dels articles objectes de la devolució o canvi. El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda. Una vegada verificat el correcte estat del producte retornat, ANTONI PONS S.A. procedirà al reemborsament de l'import en el termini màxim de 30 dies.

12. Privadesa i protecció de dades personals

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), t’informem que:
Si proporciones les teves dades personals a través del web (per exemple omplint el formulari de contacte, subscrivint-te al Newsletter o registrant-te com a usuari), seran incorporades a un fitxer el titular del qual és Antoni Pons, S.A., essent el titular el responsable del tractament de dades personals.
Únicament obtenim les teves dades a través dels formularis de recollida de dades (formulari de contacte, subscripció al Newsletter, comentaris al blog, registre d’usuaris o compres en el nostre e-commerce) en els quals s’indica quins són els camps obligatoris. Si no omples aquests camps obligatoris, no serà possible processar la teva petició (enviar la teva consulta, donar-te d’alta com a subscriptor, crear un compte o realitzar una comanda online).
Les teves dades personals seran tractades exclusivament per a les següents finalitats: Respondre consultes o sol·licituds d’informació. Enviar la Newsletter per correu electrònic, si t’has subscrit a la mateixa. Gestionar els comentaris del blog. Processar les teves comandes a la nostra botiga online. Interaccionar amb tu en Xarxes Socials: utilitzem Facebook Ads, que ens permet crear anuncis i campanyes segmentant el públic per ubicació, dades demogràfiques (edat, sexe, etc), interessos i compres realitzades amb anterioritat, entre d’altres.
Les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquest web per a rebre Newsletters. En cap cas s’utilitzarà la informació provinent de Facebook amb una finalitat diferent.
ANTONI PONS S.A. no disposa en cap moment de les dades relatives a la seva targeta de crèdit. Les dades s'introdueixen directament en una pàgina web segura de l'entitat bancària que gestiona el pagament, garantint-li així major seguretat i confidencialitat.
En cap cas cedirem les teves dades personals a altres empreses sense que prèviament ens hagis donat el teu consentiment exprés informat i inequívoc.
Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integració de les teves dades personals i per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició al mateix, així com sol·licitar la portabilitat de les dades, remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, NIE o passaport a info@shop.tonipons.com
A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les teves dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Si estàs subscrit al Newsletter i ja no vols rebre’l més, pots indicar-ho de diverses maneres: fent clic a l’enllaç “donar-se de baixa” que trobaràs al peu de tots els correus, o bé enviant un mail a info@shop.tonipons.com sol·licitant-ho.
El tractament de dades que realitza Antoni Pons, S.A. està lionar les teves dades i es regirà pels principis de licitud, lleialtat i transparència, minimització de dades, limitació del termini de conservació, principi d’integritat i confidencialitat.egitimat amb el consentiment que has prestat en el moment de proporc.
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment si es comunica a Antoni Pons, S.A. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets dels titulars de les dades personals. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

13. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats en el lloc web i, especialment, els dissenys, textos, logos i altre material gràfic, així com els programes informàtics, els noms comercials, les marques o dissenys industrials i qualssevol altres signes susceptibles de protecció jurídica estan coberts per drets de propietat intel·lectual i industrial de ANTONI PONS S.A.  o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.
En cap cas, s'entendrà que ANTONI PONS S.A. concedeix llicència alguna o efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de ANTONI PONS S.A. o dels titulars corresponents. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web amb finalitats innòcues en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.
La inclusió d'hiperenllaços (links) en llocs web aliens a ANTONI PONS S.A.  no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'inclogui en link, ni l'acceptació per part de ANTONI PONS S.A.  dels seus continguts o serveis.

14. Comunicacions per escrit

En usar aquet lloc web, acceptes que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Les notificacions que ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte o email.
S'entendrà que les notificacions han estat rebudes 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic. Si creu no haver-les rebut posi's en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o email.

15. Independència i integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o infectivitat de qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals no afectarà a l'eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts no es veiessin afectats de forma essencial. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

16. Legislació aplicable i competència judicial

Les compravendes realitzades a www.tonipons.com se sotmeten a la legislació espanyola. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la parteix compradora.
En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Copyright © 2021