Notícia del 24/11/2021

Durant el 2021 Toni Pons ha dut a terme un projecte de millora en ciberseguretat amb els següents objectius:

- Conèixer la situació actual de la seguretat IT i OT de l’empresa.

- Definir un full de ruta a seguir a curt, mig i llarg termini, per millorar la ciberseguretat de l’empresa, incloent un programa de formació i conscienciació en ciberseguretat per al personal de l’empresa.

- Implementar el major nombre de mesures tecnològiques i organitzacionals que permetin millorar la ciberseguretat a curt termini.

Aquest projecte s’ha dut a terme gràcies al CUPÓ I4.0 d’ACCIÓ i s’emmarca dins les accions de creixement i desenvolupament que l’empresa està portant a terme en els darrers anys.

Copyright © 2021