POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), t’informem que:

 

Si proporciones les teves dades personals a través del web (per exemple omplint el formulari de contacte, subscrivint-te al Newsletter o registrant-te com a usuari), seran incorporades a un fitxer el titular del qualés Antoni Pons, S.A., essent el titular el responsable del tractament de dades personals.Els usuaris són els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades que remeti a través dels formularis, exonerant a ANTONI PONS, S. a. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 

Únicament obtenim les teves dades a través dels formularis de recollida de dades (formulari de contacte, subscripció al Newsletter, comentaris al blog, registre d’usuaris o compres en el nostre e-commerce) en els quals s’indica quins són els camps obligatoris. Si no omples aquests camps obligatoris, no serà possible processar la teva petició (enviar la teva consulta, donar-te d’alta com a subscriptor, crear un compte o realitzar una comanda online).

 

Les teves dades personals seran tractades exclusivament per a les següents finalitats:

 

            - Respondre consultes o sol·licituds d’informació.

            - Enviar la Newsletter per correu electrònic, si t’has subscrit a la mateixa.

            - Enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics com a SMS, WhatsApp, missatges *Push, si ens has consentit a aquest.

            - Gestionar els comentaris del blog.

            - Processar les teves comandes a la nostra botiga online.

            - Interaccionar amb tu en Xarxes Socials: utilitzem Facebook Ads, que ens permet crear anuncis i campanyes segmentant el públic per ubicació, dades demogràfiques (edat, sexe, etc), interessos i compres realitzades amb anterioritat, entre d’altres.

 

Les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquest web per a rebre Newsletters. En cap cas s’utilitzarà la informació provinent de Facebook amb una finalitat diferent.

 

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a rebre Newsletters. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

 

En cap cas cedirem les teves dades personals a altres empreses sense que prèviament ens hagis donat el teu consentiment exprés informat i inequívoc.

 

Les seves dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació comercial i durant els anys necessaris per al compliment de les nostres obligacions legals. En tot moment pot revocar el seu consentiment al tractament de les dades personals, els quals es mantindran bloquejats d'acord amb el que estableix el RGPD.

 

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integració de les teves dades personals i per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició al mateix, així com sol·licitar la portabilitat de les dades, remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, NIE o passaport a info@shop.tonipons.com

 

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les teves dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

Si estàs subscrit al Newsletter i ja no vols rebre’l més, pots indicar-ho de diverses maneres: fent clic a l’enllaç "donar-se de baixa" que trobaràs al peu de tots els correus, o bé enviant un mail a info@shop.tonipons.com sol·licitant-ho.

 

El tractament de dades que realitza Antoni Pons, S.A. està legitimat amb el consentiment que has prestat en el moment de proporcionar les teves dades i es regirà pels principis de licitud, lleialtat i transparència, minimització de dades, limitació del termini de conservació, principi d’integritat i confidencialitat.

 

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment si es comunica a Antoni Pons, S.A. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets dels titulars de les dades personals. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Copyright © 2021