NETEJA
I HIDRATACIÓ

per a botes i botins de
pell flor

per a botes i botins de pell flor.

NETEJA
I HIDRATACIÓ

per a espardenyes de pell flor.

per a espardenyes de pell flor.

NETEJA LLEVATAQUES

per a espardenyes de
cotó i lli

per a espardenyes de cotó i lli

NETEJA
AVIVADOR DE COLOR

per a espardenyes d’ant i serratge.

NETEJA
AVIVADOR DE COLOR

per a botes i botins d’ant i serratge.

NETEJA
I ASSECAT

de la sola de jute
de les teves espardenyes.

de la sola de jute de les teves espardenyes.

Copyright © 2021